04/02/2023 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi bờ nỗi nhớ

Tác giả: Diệp Minh Tuyền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MinhDien vào 14/11/2006 06:05

 

Con sông lớn chia đôi bờ nỗi nhớ
Nội ở Tiền Giang, ngoại-Bến Tre
Tâm hồn tôi đêm ngày sóng vỗ
Nghe rạt rào tiếng gọi hai quê

Xưa sáng sáng tôi về bên nội
Lúc chiều buông nhớ ngoại, đòi về
Sông có khúc bên bồi, bên lở
Tôi chia đều lòng thương nhớ hai quê

Cồn Rồng nổi cách đều đôi bến
Cù lao xanh chia giữa đôi bờ
Tôi sung sướng mổi lần qua đó
Nội-Ngoại thương đều hai nửa tuổi thơ

Xưa có lúc muốn thành chiếc "bắc"
Làm con thoi dệt nối quê mình
Tình yêu nhỏ xóa sông dài ngăn cách
Nội-Ngoại đôi nơi đầm ấm nghĩa tình.

Nay dẫu đã nửa phần tóc bạc
Dòng sông xưa đôi bến cũ tôi về
Xin cúi xuống hôn dòng nước mát
Nghe tim mình ngân khúc hát đôi quê.
14/11/1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Minh Tuyền » Đôi bờ nỗi nhớ