29/09/2022 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhạn
春雁

Tác giả: Vương Cung - 王恭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2008 09:49

 

Nguyên tác

春風一夜到衡陽,
楚水燕山萬里長。
莫怪春來便歸去,
江南雖好是他鄉。

Phiên âm

Xuân phong nhất dạ đáo Hành Dương,
Sở thuỷ Yên sơn vạn lý trường.
Mạc quái xuân lai tiện quy khứ,
Giang Nam tuy hảo thị tha hương.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hành Dương một tối gió xuân lay,
Nước Sở non Yên vạn dặm dài.
Chớ lạ xuân về bay mất bóng,
Giang Nam dù đẹp vẫn quê người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Cung » Xuân nhạn