23/10/2021 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập thu vũ viện trung hữu tác
立秋雨院中有作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2015 22:31

 

Nguyên tác

山雲行絕塞,
大火復西流。
飛雨動華屋,
蕭蕭梁棟秋。
窮途愧知己,
暮齒借前籌。
已費清晨謁,
那成長者謀。
解衣開北戶,
高枕對南樓。
樹濕風涼進,
江喧水氣浮。
禮寬心有適,
節爽病微瘳。
主將歸調鼎,
吾還訪舊丘。

Phiên âm

Sơn vân hành tuyệt tái,
Đại hoả phục tây lưu.
Phi vũ động hoa ốc,
Tiêu tiêu lương đống thu.
Cùng đồ quý tri kỷ,
Mộ xỉ tá tiền trù.
Dĩ phí thanh thần yết,
Na thành trường giả mưu.
Giải y khai bắc hộ,
Cao chẩm đối nam lâu.
Thụ thấp phong lương tiến,
Giang huyên thuỷ khí phù.
Lễ khoan tâm hữu thích,
Tiết sảng bệnh vi sưu.
Chủ tướng[1] quy điều đỉnh,
Ngô hoàn phỏng cựu khâu.

Dịch nghĩa

Mây núi bay về từ điểm cùng cực của biên giới.
Ngọn lửa lớn lại bốc lên từ phía tây.
Mưa bay rung cả toà nhà đẹp,
Ủ rũ trong cái khung cảnh vào mùa thu này.
Gặp bước đường cùng, thấy thẹn với người hiểu mình,
Về già thì mượm tạm cái uy của người lớn tuổi.
Đã bỏ uổng cả một buổi sáng để hầu chuyện,
Mà không thành được cái kế sách cho vị chi huy.
Cởi phanh áo, mở toang cửa hướng bắc,
Gối đầu cao nhìn cái lầu phía nam.
Cây ướt đẫm, gió mát thổi tới,
Sông gầm, dáng nước dâng cao.
Khuôn thông nên lòng thấy thoải mái,
Phép thoáng khiến bệnh giảm đôi chút.
Vị chỉ huy về kinh bàn bạc kế hoạch,
Còn tôi đây đành trở lại nơi gò xưa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mây núi từ biên giới,
Lửa lớn lại tây về.
Mưa bay rung nhà đẹp,
Cảnh thu thật não nề.
Đường cùng thẹn với bạn,
Tuổi lớn mượn oai già.
Uổng cả buổi sáng họp,
Chẳng giúp tính được gì.
Cửa bắc mở, áo cởi,
Lầu nam nhìn, gối ghì.
Cây ướt, gió lướt thướt,
Nước dâng, sông rù rì.
Khuôn thông, lòng thoải mái,
Phép thoáng, bệnh bớt đi.
Chủ tướng đi bàn bạc,
Tôi trở lại chốn quê.
(Năm 764)

[1] Nghiêm Vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lập thu vũ viện trung hữu tác