28/11/2021 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông quân
東君

Tác giả: Khuất Nguyên - 屈原

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/07/2015 10:46

 

Nguyên tác

暾將出兮東方,
照吾檻兮扶桑;
撫余馬兮安驅,
夜皎皎兮既明;
駕龍舟兮乘雷,
載云旗兮委蛇;
長太息兮將上,
心低徊兮顧怀;
羌聲色兮娛人,
觀者澹兮忘歸;

恒瑟兮交鼓,
蕭鐘兮瑤囗;
鳴篪兮吹竽,
思靈保兮賢夸;
宣飛兮翠曾,
展詩兮會舞;
應律兮合節,
靈之來兮敝日;

青云衣兮白霓裳,
舉長矢兮射天狼;
操余弧兮反淪降,
援北斗兮酌桂漿;
撰余轡兮高駝翔,
杳冥冥兮以東行。

Phiên âm

Thôn tương xuất hề đông phương,
Chiếu ngô hạm hề phù tang;
Phủ dư mã hề an khu,
Dạ hạo hạo hề ký minh;
Giá long chu hề thừa lôi,
Tải vân kỳ hề uỷ xà;
Trường thái tức hề tương thượng,
Tâm đê hồi hề cố hoài;
Khương thanh sắc hề ngu nhân,
Quan giả đạm hề vong quy;

Hằng sắt hề giao cổ,
Tiêu chung hề dao vi;
Minh trì hề xuy vu,
Tư linh bảo hề hiền khoa;
Tuyên phi hề thuý tằng,
Triển thi hề hội vũ;
Ưng luật hề hợp tiết,
Linh chi lai hề tệ nhật;

Thanh vân y hề bạch nghê thường,
Cử trường thỉ hề xạ Thiên Lang;
Thao dư hồ hề phản luân giáng,
Viện Bắc Đẩu hề chước quế tương;
Soạn dư bí hề cao đà tường,
Diểu minh minh hề dĩ đông hành.

Bản dịch của Đào Duy Anh

Hửng sắp lên a ở phương đông
Soi lan can ta a cây phù tang
Ta thắng ngựa a đi đâu nhỉ?
Đêm dần dần a đã sáng choang
Cỡi xe rồng a sấm vang
Chở cờ mây a lượn phới
Than thở dài a lên xe
Lòng bồi hồi a ngoái lại
Tiếng hay cùng a sắc đẹp
Người xem vui a mải quên

Gảy đàn a đánh trống
Lay giá a chuông rền
Rúc sáo a thổi kèn
Nghĩ bóng a xinh đẹp
Nhẹ nhõm a thuý bay
Hát lên a múa nhịp
Cung thương a hợp điệu
Ngài tới a huy hoàng

Áo mây xanh a xiêm ráng bạc
Phóng tên dài a bắn Thiên Lang
Cầm Bắc Đẩu a rót rượu nồng
Dóng dây cương a ta cao tuổi
Trời mịt mù a trở lại đông
Bài này để tụng khi tế mặt trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Nguyên » Đông quân