05/06/2023 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em không cô đơn
Yo no tengo soledad

Tác giả: Gabriela Mistral - Lucila Godoy Alcayaga

Nước: Chilê
Đăng bởi estrange vào 19/04/2008 15:05

 

Nguyên tác

Es la noche desamparo
de las sierras hasta el mar.
Pero yo, la que te mece,
¡yo no tengo soledad!

Es el cielo desamparo
si la Luna cae al mar.
Pero yo, la que te estrecha,
¡yo no tengo soledad!

Es el mundo desamparo
y la carne triste va.
Pero yo, la que te oprime,
¡yo no tengo soledad!

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Đêm hoang vắng
Từ núi tới biển
Nhưng em, người khiến anh lay động,
Em không cô đơn!

Bầu trời hoang vắng
Khi trăng rơi xuống biển.
Nhưng em, người đang giữ anh,
Em không cô đơn!

Thế giới hoang vắng
Anh biết đấy, xác thịt rất buồn.
Nhưng em, người đang ôm anh,
Em không cô đơn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gabriela Mistral » Em không cô đơn