01/08/2021 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thị độc Hồ Trai Phạm Khắc Khoan tiên sinh hồi hưu lưu giản nguyên vận kỳ 1
和侍讀湖齋范克寬先生回休留柬原韻其一

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 06/01/2015 14:16

 

Nguyên tác

壯心白首兩相違,
出處由來不自期。
廿載宦遊聊復爾,
一場傀儡是耶非。
都門握手難為別,
窗座論文恨稍遲。
有約三叉臺屹立,
藍江江上綠苔磯。

Phiên âm

Tráng tâm bạch thủ lưỡng tương vi,
Xuất xứ do lai bất tự kỳ.
Chấp tải hoạn du liêu phục nhĩ,
Nhất trường khôi lỗi thị da phi.
Ðô môn ác thủ nan vi biệt,
Song toạ luân văn hận sảo trì.
Hữu ước Tam Xoa đài ngật lập,
Lam giang giang thượng lục đài ky.

Dịch nghĩa

Ðầu bạc và lòng trai trẻ vốn trái ngược nhau
Về hưu hay làm quan đều không biết trước được
Ðời quan đã hai mươi năm cũng chỉ vậy
Một màn múa rối chuyện đúng hay sai
Trước cửa dinh, nắm tay nhau lưu luyến bịn rịn
Ngồi bên nhau nói chuyện thơ, tiếc hơi muộn
Ðã cùng hẹn nhau trên đài Tam Xoa cao ngất
Bãi câu xanh rờn bên dòng sông Lam

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðầu bạc lòng trai khó vẹn toàn
Ðắng đo hưu trí chuyện làm quan
Ðường mây đã vậy tròn hai chục
Vai kịch đúng sai thói hý trường
Dinh phủ luyến lưu tình ly biệt
Bên song tiếc trể chuyện văn chương
Tam Xoa cùng hẹn đài cao ngút
Cồn cỏ dòng Lam xanh khói sương
Nguyên chú: "Hưu trí thời kỳ" 休致辰期 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ thị độc Hồ Trai Phạm Khắc Khoan tiên sinh hồi hưu lưu giản nguyên vận kỳ 1