30/05/2024 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vạn Niên Lệ viên ngoại trạch tàn cúc
萬年厲員外宅殘菊

Tác giả: Cố Phi Hùng - 顧非熊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 07:49

 

Nguyên tác

才過重陽後,
人心已為殘。
近霜須苦惜,
帶蝶更宜看。
色減頻經雨,
香銷恐漸寒。
今朝陶令宅,
不醉卻應難。

Phiên âm

Tài quá trùng dương hậu,
Nhân tâm dĩ vị tàn.
Cận sương tu khổ tích,
Đới điệp cánh nghi khan.
Sắc giảm tần kinh vũ,
Hương tiêu khủng tiệm hàn.
Kim triêu Đào lệnh trạch,
Bất tuý khước ưng nan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vừa hết tiết trùng dương
Nhân tâm cũng đã tàn
Mùa sương đành tiếc mãi
Bướm vờn ngắm dở dang
Sắc kém vì mưa gió
Hương tan bởi lạnh hàn
Hôm này nhà Đào lệnh
Không say khó vô vàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Phi Hùng » Vạn Niên Lệ viên ngoại trạch tàn cúc