11/12/2022 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)
楊柳枝九首其八(城外春風滿酒旗)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:39

 

Nguyên tác

城外春風滿酒旗,
行人揮袂日西時。
長安陌上無窮樹,
唯有垂楊管別離。

Phiên âm

Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ,
Hành nhân huy duệ nhật tây thì.
Trường An mạch thượng vô cùng thụ,
Duy hữu thuỳ dương quản biệt ly.

Dịch nghĩa

Ngoài thành, gió xuân lộng lá cờ treo trước quán rượu,
Người ra đi phất tay áo từ biệt, mặt trời lặn về tây.
Trên các nẻo đường Trường An có rất nhiều cây mọc,
Nhưng chỉ có dương liễu là can dự tới chuyện biệt ly.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thành lộng gió xuân rộn tửu kỳ
Chiều tà kẻ ở tiễn người đi
Trường An trên lộ muôn loài mọc
Chỉ mỗi thuỳ dương dự biệt ly

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)