14/07/2024 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đói lòng ăn trái ổi non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:46

 

Đói lòng ăn trái ổi non,
Nhịn cơm nuôi mẹ, cho tròn nghĩa xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đói lòng ăn trái ổi non