02/02/2023 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự im lặng trơ tráo
Das eherne Schweigen

Tác giả: Friedrich Nietzsche

Nước: Đức
Đăng bởi Gia Hưng vào 23/04/2017 05:12

 

Nguyên tác

Fünf Ohren—und kein Ton darin!
Die Welt ward stumm ...

Ich horchte mit den Ohren meiner Neugierde
Fünf Mal warf ich die Angel über mich,
Fünf Mal zog ich keinen Fisch herauf —
Ich fragte—keine Antwort lief mir ins Netz —

Ich horchte mit dem Ohr meiner Liebe

Bản dịch của Pháp Hoan

Năm chiếc tai - và không âm thanh nào bên trong!
Thế giới lặng câm…

Tôi lắng nghe bằng đôi tai hiếu kỳ
Năm lần ném dây câu về phía trước
Năm lần kéo lên không một con cá -
Tôi hỏi - không câu trả lời nào mắc vào lưới của tôi -

Tôi lắng nghe bằng tai của người tôi yêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Friedrich Nietzsche » Sự im lặng trơ tráo