26/09/2022 21:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng canh thánh chế “Thu hoài” thi vận
奉賡聖制秋懷詩韻

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 08:49

 

Nguyên tác

勳業鏡中催歲晚,
經綸紙上謾心勞。
江山雲盡一天淨,
殿閣風生萬籟號。
晝靜懶看書似海,
酒醒方覺事如毛。
蕭關此日無多壘,
幾點苔花繡寶刀。

Phiên âm

Huân nghiệp kính trung thôi tuế vãn,
Kinh luân chỉ thượng mạn tâm lao.
Giang sơn vân tận nhất thiên tịnh,
Điện các phong sinh vạn lại hào.
Trú tĩnh lãn khan thư tự hải,
Tửu tinh phương giác sự như mao.
Tiêu Quan thử nhật vô đa luỹ,
Kỷ điểm đài hoa tú bảo đao.

Dịch nghĩa

Trước gương, công nghiệp chỉ thôi thúc cho tuổi mau già,
Trên giấy, kinh luân bàn đến thêm mệt lòng.
Non sông đã quang mây, cả một trời trong sáng,
Cung điện khi gió nổi, như có muôn tiếng sáo.
Ban ngày yên tĩnh, sách nhiều như biển mà ngán xem.
Lúc tỉnh rượu, công việc bề bộn mới nhớ ra,
Ngày nay ngoài Tiêu Quan không còn lắm chuyện phiền nhiễu,
Mấy đám rỉ đã mọc lốm đốm trên thanh bảo đao.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên giấy kinh luân bàn mệt dạ.
Trước gương sự nghiệp thúc mau già,
Non sông mưa tạnh trời trong sáng,
Cung điện gió về tựa sáo ca.
Ngày tĩnh sách nhiều xem biếng nhác.
Tỉnh say việc bận mới hay ra,
Tiêu Quan nơi ấy không phiền nhiễu,
Rỉ sét mọc đầy thanh bảo đao.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Phụng canh thánh chế “Thu hoài” thi vận