04/12/2020 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc lý
北里

Tác giả: Nghê Toản - 倪瓚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2018 15:14

 

Nguyên tác

舍北舍南來往少,
自無人覓野夫家。
鳩鳴桑上還催种,
人語煙中始焙茶。
池水雲籠芳草氣,
井床露淨碧桐花。
疏衣挂石生幽夢,
睡起行吟到日斜。

Phiên âm

Xá bắc xá nam lai vãng thiểu,
Tự vô nhân mịch dã phu gia.
Cưu minh tang thượng hoàn thôi chủng,
Nhân ngữ yên trung thuỷ bội trà.
Trì thuỷ vân lung phương thảo khí,
Tỉnh sang lộ tĩnh bích đồng hoa.
Sơ y[1] quải thạch sinh u mộng,
Thuỵ khởi hành ngâm đáo nhật tà.

Dịch nghĩa

Nhà bên bắc bên nam qua lại nhau ít
Hẳn không ai đến tìm nhà lão quê này
Chim gáy hót ở cây dâu giục trồng tỉa
Tiếng người lao xao trong khói mù bắt đầu mùa sao chè
Mây lồng mặt nước ao, vương mùi thơm cỏ
Sương tạnh mặt giếng cây bích đồng nở hoa
Ngoắc áo gai vào đá ngủ một giấc
Thức dậy ngâm cho đến chiều tà

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhà nam nhà bắc ít người qua
Hẳn chẳng ai thăm lão đến nhà
Chim gáy trên dâu mùa trỉa hạt
Người ồn trong khói vụ sao trà
Mây lồng đáy nước ao thơm cỏ
Giếng tạnh hơi sương đồng trổ hoa
Treo đá áo gai ngon giấc mộng
Tỉnh ra ngâm đến mãi chiều tà
[1] Một loại áo bằng vải gai, ẩn sĩ mặc áo này để tỏ ra cao nhã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Toản » Bắc lý