21/10/2021 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm khuyết

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2021 19:12

 

Những giọt thơ mồ côi
lăn dọc triền đêm
Trôi hút vào vết nẻ cánh đồng khô hạn
Em tham lam
muốn riêng mình đã khát
Trầy trật khóc cười
giấu vụng dại ngây ngô
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Điểm khuyết