28/05/2022 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ta cùng lớn lên
Növünk együtt

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2020 17:44

 

Nguyên tác

Soknak lettem már, hogy élek,
A szemében szúró tüske:
De van még egy kicsi lélek,
Aki rám hiú és büszke.

Ez, hogy nevem is volt "hurcán",
Most eszmél csak, most tanulja:
S lesi már, ha megy az utcán,
Rámutat-e mások ujja.

Eddig együtt voltunk gyermek,
Én másod-, ő első ízben:
Épűltek fa-tornyok, termek,
Pacskolódtunk porban, vízben.

De, hogy ő nőtt, én is nőttem;
Alig ismerünk egymásra:
Ő kisasszony lett előttem,
Én meg neki óriássa.

No, engedjük kedvét telni,
Ha okos lesz, majd elhagyja; -
Legalább még nem szégyelli
Hogy én voltam... a nagyapja.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi sống được nhờ nhiều thứ lắm
Trong mắt cô, tôi tựa cái gai
Nhưng còn có một tâm hồn bé bỏng
Luôn hão huyền hãnh diện về tôi

Này tên tôi cũng nghịch tinh đấy chứ
Thức tỉnh đi mới học được điều gì
Nếu nhòm thấy cô ấy đi trên phố
Nhiều ngón tay chỉ vào tôi thật kỳ

Chúng tôi cùng lớn lên từ đứa trẻ
Tôi lần hai, cô lần một khác nhau
Ngọn tháp, căn phòng dựng lên một lúc
Chúng tôi chơi té nước đục ngầu

Cô ta lớn và tôi cũng lớn
Một thời chẳng nhận được ra nhau
Cô thành tiểu thư trước mắt tôi nhanh lắm
Tôi thành người khổng lồ kém cạnh gì đâu

Nào ta để cô ta tuỳ ý thích
Nếu thông minh tôi sẽ tự rời cô
Ít nhất cô không bao giờ hổ thẹn
Rằng tôi là ông, cô cháu gái ngây thơ
1877
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Ta cùng lớn lên