30/01/2023 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng cúc
訪菊

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2007 17:49

 

Nguyên tác

閑趁霜晴試一遊,
酒杯藥盞莫淹留。
霜前月下誰家種?
檻外籬邊何處秋?
蠟屐遠來情得得,
冷吟不盡興悠悠。
黃花若解憐詩客,
休負今朝掛杖頭。

Phiên âm

Nhàn sấn sương tình thí nhất du,
Tửu bôi dược trản mạc yêm lưu.
Sương tiền nguyệt hạ thuỳ gia chủng?
Hạm ngoại ly biên hà xứ thu?
Lạp kịch viễn lai tình đắc đắc,
Lãnh ngâm bất tận hứng du du.
Hoàng hoa nhược giải liên thi khách,
Hưu phụ kim triêu quải trượng đầu.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Gặp buổi sương tan hãy dạo chơi,
Thôi đừng rượu thuốc đắm say hoài
Dưới trăng hoa nở chừng bao giống,
Bên giậu thu về đã mấy nơi?
Dép nhẹ nhàng đi tình lại đượm,
Thơ run rẩy mãi hứng chưa vơi.
Hoa vàng ví biết thương thi khách,
Hứng rượu hôm nay chớ phụ người.
怡紅公子 - Di Hồng công tử (Bảo Ngọc)

Bài này trong hồi 38.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Phỏng cúc