28/11/2021 22:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần - Đinh Mùi đông quá Ngô Tùng tác
點絳唇-丁未冬過吳松作

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/08/2015 06:15

 

Nguyên tác

燕雁無心,
太湖西畔隨雲去。
數峰清苦,
商略黃昏雨。

第四橋邊,
擬共天隨住。
今何許?
憑欄懷古,
殘柳參差舞。

Phiên âm

Yến nhạn vô tâm,
Thái hồ tây bạn tuỳ vân khứ.
Sổ phong thanh khổ,
Thương lược hoàng hôn vũ.

Đệ tứ kiều[1] biên,
Nghĩ cộng Thiên Tuỳ[2] trú.
Kim hà hứa?
Bằng lan hoài cổ,
Tàn liễu sâm si vũ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bắc nhạn tự nhiên
Ven hồ theo mây tung cánh vỗ
Mấy ngọn lam buồn
Về chiều mưa sắp đổ

Bốn nhịp cầu này
Giá cùng Quy Mông trọ
Biết sao đây buồn đứng tựa hiên
Nhìn hàng dương ủ rũ
Đinh Mùi tức năm 1187. Ngô Tùng nay ở huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô.

[1] Cầu Cam Tuyền ở bên ngoài thành Ngô Giang.
[2] Hiệu của Lục Quy Mông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Điểm giáng thần - Đinh Mùi đông quá Ngô Tùng tác