02/07/2022 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi già tứ phách - đệ tam phách
悲笳四拍-第三拍

Tác giả: Triệu Loan Loan - 趙鸞鸞

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2021 23:01

 

Nguyên tác

棄賢俊兮逐凶愚,
東西轉徙兮卒無寧居。
貪淫是樂兮殺戮是娛,
所在剽掠兮所過為墟。
發墳墓兮焚毀室廬,
閨門孱弱兮被虜驅。
舍生取義兮捐微軀,
誰云女婦兮丈夫弗如?

Phiên âm

Khí hiền tuấn hề trục hung ngu,
Đông tây chuyển tỉ hề tốt vô ninh cư.
Tham dâm thị lạc hề sát lục thị ngu,
Sở tại phiếu lược hề sở quá vi khư.
Phát phần mộ hề phần huỷ thất lư.
Khuê môn sàn nhược hề bị lỗ khu.
Xá sanh thủ nghĩa hề quyên vi khu,
Thuỳ vân nữ phụ hề trượng phu phất như?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bỏ người tài nhận thâu hung ác,
Chuyển đông tây chết chẳng ở an.
Nghiện tham dâm giết người làm thích,
Cướp đốt nhà thành mảnh đất hoang.
Đào mộ phần huỷ nhà dân chúng,
Bắt làm tù yếu đuối khuê môn.
Bỏ đời nầy xá thân nghĩa lớn,
Ai nói rằng nữ chẳng bằng nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Loan Loan » Bi già tứ phách - đệ tam phách