26/07/2024 04:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hình thi kỳ 1
臨刑詩其一

Tác giả: Dương Kế Thịnh - 楊繼盛

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2010 19:18

 

Nguyên tác

浩氣還太虛,
丹心照萬古。
生前未了事,
留與後人補!

Phiên âm

Hạo khí hoàn thái hư,
Đan tâm chiếu vạn cổ.
Sinh tiền vị liễu sự,
Lưu dữ hậu nhân bổ!

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Hạo khí đầy thái hư,
Lòng son chiếu vạn cổ;
Sinh thời việc chưa xong,
Xin để đời sau tỏ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Kế Thịnh » Lâm hình thi kỳ 1