20/01/2022 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nút giao thông

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 12/05/2008 23:15

 

Đường nút giải cửa tình xuân khoá mãi
Thông thống lòng xe vượt tải gió đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nút giao thông