14/08/2020 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gối rơm theo phận gối rơm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 10:05

 

Gối rơm theo phận gối rơm,
Ai cho dưới thấp mà chờm lên cao.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gối rơm theo phận gối rơm