31/03/2023 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng sao em cũng không thèm

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:15

 

Trăng sao em cũng không thèm
Chỉ cần người ấy hằng đêm yêu mình.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trăng sao em cũng không thèm