01/07/2022 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi anh đi
당신이 가신 때

Tác giả: Han Yong-un - 한용운

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2013 22:13

 

Nguyên tác

당신이 가시 때에 나는 다른 시골에 병들어 누워서
이별의 키스도 못하였습니다.
그때는 가을바람이 처음으로 와서
단풍이 한 가지에 두서너 잎이 붉었습니다.

나는 영원의 시간에서 당신 가신 때를 끌어내겠습니다.
그러면 시간은 두 도막이 납니다.
시간의 한 끝은 당신이 가지고, 한 끝은 내가 가졌다가
당신의 손과 나의 손이 마주잡을 떼에 가만히 이어 놓겠습니다.
그러면 붓대를 잡고 남의 불행한 일만 쓰려고 기다리는 사람들도
당신의 가신 때는 쓰지 못할 것입니다.
나는 영원의 시간에서 당신 가신 때를 끌어 내겠습니다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Khi anh đi
Em đang lâm bệnh ở nơi xa, không trao anh nụ hôn ly biệt
Đó là lúc gió thu đầu mùa thổi qua cành phong đỏ
Em sẽ cắt bỏ khoảng thời gian anh ra đi, tách khỏi thời gian vĩnh viễn
Để chia thành hai nửa thời gian
Một nửa anh sẽ đem đi, còn nửa kia cho em nắm giữ
Khi tay em và anh cùng gặp lại
Thì thời gian sẽ nối lại như xưa

Thế nên
Người cầm bút dù muốn viết về nỗi bất hạnh, chia ly của người khác
Cũng không thể nào viết được khoảnh khắc anh xa
Khoảng thời gian anh đi
Em sẽ tách khỏi thời gian vĩnh viễn
Nguồn: Lê Đăng Hoan, Sự im lặng của tình yêu (thơ Han Yong-un), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Han Yong-un » Khi anh đi