09/08/2022 10:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ Sơn xuân nắng

Tác giả: Đào Cảng - Đào Văn Cảng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2017 09:06

 

Một vầng đất xốp, tơi bông
Gió lăn mình giữa cánh đồng Đồ Sơn
Mưa xuân hiếm buổi nắng hừng
Sớm ra buồm đã cánh hồng, cánh nâu
Kìa mây bông cuộn trên đầu
Hình như trời đã xôn xao vào mùa
Mặt trời chạy giữa mây trưa
Lòng ta chạy giữa luống bừa tinh khôi
Trong tay nắm đất bồi hồi
Nghe trời trở dạ, nghe người nao nao
Nghe bâng khuâng tự thưở nào
Con gà gáy giữa trưa xao xác lòng
Mênh mang hương đất mênh mang
Gió rung từng tiếng mùa màng gió rung
Đồ Sơn nắng rực ngày xuân
Vàng reo ngắm sóng, đất bừng hương hoa
Sóng reo rào rạt quanh nhà
Hoà cùng tiếng đất gọi ta vào mùa
Nguồn: Đào Cảng, Tuyển tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Cảng » Đồ Sơn xuân nắng