27/07/2024 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vè Trương Định

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 29/04/2009 04:59

 

Nam Kỳ là đất Lạp Man[1]
Công người khai phá, mở mang lâu ngày.
Kể từ Tây tới đến nay,
Giang sơn gần thuộc về tay người ngoài.
Trương Công hùng lược thao tài
Quyết đem binh mã thử vài trận chơi.
Nghĩa thanh[2] sấm động nhức trời,
Biết bao hào kiệt đồng lời thệ minh.
Bỗng đâu nghe tiếng triều đình
Giảng hoà sai sứ hành trình từ kinh.
Chỉ trên dụ phải thoái binh,
Trương Công lúc ấy giật mình thở than.
Rằng: “Xưa lục tỉnh giang san[3],
Tiên vương thổ địa há bàn nhường ai?”.
Triều đình sợ việc chẳng hài,
Phải đem ông đến Pháp đài nộp ngay.[4]
Nam triều thế sự lạ thay!
[1] Chỉ Chân Lạp.
[2] Tiếng tăm của nghĩa quân.
[3] Triều Minh Mạng, Nam Kỳ được chia làm 6 tỉnh: Gia Định, Biên Hoà, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.
[4] Ý câu này rất có thể là triều đình đe doạ sẽ bắt Trương Định nộp Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vè Trương Định