08/02/2023 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung thuỷ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:45

 

Đôi sam không cưới nhau
Ta đã cưới
Dao đời chặt đứt
Ta như nước như sam
Hay mặt trăng mặt trời?
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chung thuỷ