23/05/2024 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trên mặt hồ phẳng lặng...”
“Грядой клубится белою...”

Tác giả: Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2012 06:33

 

Nguyên tác

Грядой клубится белою
  Над озером туман;
Тоскою добрый молодец
  И горем обуян.

Не довеку белеется
  Туманная гряда,
Рассеется, развеется,
  А горе никогда!

Bản dịch của Thái Bá Tân

Trên mặt hồ phẳng lặng
Sương mù trắng một màu.
Trên mặt chàng trai trẻ
In dấu ấn buồn đau.

Nhưng mây mù nhanh chóng
Tan đi dưới mặt trời,
Tiếc là không như thế
Với nỗi đau con người.
1856

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Tolstoy » “Trên mặt hồ phẳng lặng...”