02/12/2022 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa đang tới

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 16:40

 

Lá ngời xanh
Vườn thân thiết tình xuân
Mùa đang tới
Cây đời thay áo mới
Nỗi buồn qua
               cho niềm  vui ở lại
Trên mắt môi

       trong trái tim người

Buồn chi em
                    khi chiều phai
                                         nắng xế
Cho trăm năm
                    lệ nhỏ
                               mặn môi cười
Ngày héo hắt
                   là khi đêm mở mắt
Dâng tặng đời
                   bao giấc mộng đầy vơi...
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Mùa đang tới