13/06/2024 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập ức thi kỳ 2
十憶詩其二

Tác giả: Lý Nguyên Ưng - 李元膺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2010 02:05

 

Nguyên tác

椅上藤花撩面平,
繡裙斜罩茜羅輕。
踏青姊妹頻來喚,
鴛履弓弓不易行。

Phiên âm

Ỷ thượng đằng hoa liêu diện bình,
Tú quần tà trạo thiến la khinh.
Đạp thanh tỷ muội tần lai hoán,
Uyên lý cung cung bất dị hành.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trên ghế hoa mây kết mặt bằng
Quần màu lục đỏ thướt tha buông
Đạp thanh các bạn thường hay rủ
Bước nhỏ giày uyên chẳng dễ dàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Nguyên Ưng » Thập ức thi kỳ 2