25/03/2023 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thán bạch phát
歎白髮

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2010 06:45

 

Nguyên tác

宿昔朱顏成暮齒,
須臾白髮變垂髫。
一生幾許傷心事,
不向空門何處銷。

Phiên âm

Túc tích chu nhan thành mộ xỉ,
Tu du bạch phát biến thuỳ thiều.
Nhất sinh kỉ hứa thương tâm sự,
Bất hướng không môn hà xứ tiêu.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Xưa hồng nhan sắc nay long răng
Tóc bạc chợt thay hai mái xanh
Bao chuyện đau lòng trong một kiếp
Không về cửa Phật sao tịnh tâm
Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thán bạch phát