27/05/2022 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triêu vũ
朝雨

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 22:23

 

Nguyên tác

涼氣晚蕭蕭,
江雲亂眼飄。
風鴛藏近渚,
雨燕集深條。
黃綺終辭漢,
巢由不見堯。
草堂樽酒在,
幸得過清朝。

Phiên âm

Lương hí vãn tiêu tiêu,
Giang vân loạn nhãn phiêu.
Phong uyên tàng cãn chử,
Vũ yến tập thâm điều.
Hoàng kỳ chung từ Hán,
Sào Do bất kiến Nghiêu.
Thảo đường tôn tửu tại,
Hạnh đắc quá thanh triêu.

Dịch nghĩa

Khí lạnh muộn buồn buồn,
Mây sông bay quáng cả mắt.
Chim uyên ngại gió ẩn nơi bến gần,
Chim én tránh mưa tụ lại nơi cành kín.
Hạ Hoàng Công, Ỷ Lý Quý cuối cùng bỏ nhà Hán,
Sào Phủ, Hứa Do không thấy vua Nghiêu.
Chén rượu ở trong nhà cỏ,
May qua được buổi sáng trong lành.

Bản dịch của Phạm Doanh

Khí lạnh trưa buồn thiu,
Mây sông rối mắt theo.
Ngại gió uyên bến núp,
E mưa yến cành leo.
Hoàng, Ỷ rồi bỏ Hán,
Sào, Do chẳng thấy Nghiêu.
Li rượu trong nhà cỏ,
May sáng qua cái vèo.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Triêu vũ