09/08/2020 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa
梅花

Tác giả: Vương Miện - 王冕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2008 21:22

 

Nguyên tác

三月東風吹雪消,
湖南山色翠如澆。
一聲羌管無人見,
無數梅花落野橋。

Phiên âm

Tam nguyệt đông phong xuy tuyết tiêu,
Hồ Nam sơn sắc thuý như kiêu.
Nhất thanh Khương quản vô nhân kiến,
Vô số mai hoa lạc dã kiều.

Dịch nghĩa

Tháng ba gió đông thổi tuyết tiêu đi đâu mất,
Sắc núi tại Hồ Nam biếc như lụa mỏng.
Một tiếng sáo của người Khương, không ai nhìn thấy,
Vô số hoa mai rụng xuống cầu hoang.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân hết gió đông thổi tuyết đâu,
Hồ Nam sắc núi lụa xanh màu.
Sáo Khương một tiếng không người thấy,
Vô số hoa mai rụng xuống cầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Miện » Mai hoa