23/05/2024 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quốc sư viên tịch nhật
國師圓寂日

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 21:11

 

Nguyên tác

春深院落淨無埃,
片片殘花點綠苔。
誰道少林消息絶,
晩風時送暗香來。

Phiên âm

Xuân thâm viện lạc tịnh vô ai,
Phiến phiến tàn hoa điểm lục đài.
Thuỳ đạo Thiếu Lâm tiêu tức tuyệt,
Vãn phong thời tống ám hương lai.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Cuối xuân trong viện chẳng trần ai,
Phơi phới hoa tàn lấm tấm rơi.
Ai bảo Thiếu Lâm không tin tức,
Hương thầm theo gió vẫn về đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Quốc sư viên tịch nhật