25/01/2022 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhặt tiếng thơ chiều

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/07/2020 20:52

 

Thơ ai?
Nào phải anh đâu!
Thơ Nguyên Sa đó
một màu trắng mưa
Yêu em yêu cả ngày xưa
Cho em về thuở mắt chưa biết buồn!

Trả em mười tám tuổi hồng
Cho đêm nguyệt hạ bềnh bồng theo mây
Trăng cài trên lá trên cây
Môi anh cài dưới hình hài trâm anh

Thơ ai?
Nào phải thơ anh!
Thơ Hồ Dzếnh đó
thiên thanh một màu
Anh chưa lần hái mù u
Yêu em nên nợ bao thu vẫn còn!

Dù sen nở cánh vô thường
Tình trong vô lượng còn thương vĩnh hằng
Ngàn sau còn bóng trăng vàng
Tình anh mang tuổi của trăng... đâu già!
3.6.17

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Nhặt tiếng thơ chiều