06/08/2021 05:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú Long Nhãn
駐龍眼

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 13:42

 

Nguyên tác

歷歷三陲久豆盧,
只將仁義力行秋。
駪駪黃犢去來健,
憔悴如今總白頭。

Phiên âm

Lịch lịch tam thuỳ cửu đậu lư,
Chỉ tương nhân nghĩa lực hành thu[1].
Tiên tiên hoàng độc[2] khứ lai kiện,
Tiều tuỵ như kim tổng bạch đầu.

Dịch nghĩa

Rành rành ba mặt biên thuỳ đã theo về với đại nghĩa từ lâu,
Giờ đây chính là lúc chỉ dốc hết sức làm việc nhân nghĩa.
Đàn bò vàng kia vẫn đi lại tung tăng,
Còn bây giờ ta tiều tuỵ, mệt mỏi, đầu bạc trắng cả rồi.

Bản dịch của Hải Anh

Ba mặt biên thuỳ theo nghĩa lớn,
Nghĩa nhân dốc sức lúc này đây.
Tung tăng chạy nhảy bò vàng khoẻ,
Đầu bạc thân gầy, trẫm bấy nay.
Long Nhãn thời Lê đổi là Phượng Nhãn. Huyện này nay không còn, các xã chuyển sang các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, thuộc Bắc Ninh.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Mộ Dung hàng Nguỵ, được ban họ Đậu Lư, việc này được coi là chính nghĩa.
[2] Thơ Đỗ Phủ có câu “Ức niên thập ngũ tâm thượng hài, Kiện như hoàng độc tẩu khứ lai” (Nhớ lúc ta tuổi mười lăm, tính còn trẻ con, Khoẻ như con bò vàng tung tăng chạy nhảy).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trú Long Nhãn