07/08/2020 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 23:19

 

Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ[1] ra rồi,
Lo cắn bông tha trái để lần hồi nuôi con.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Trót lỡ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi