29/01/2023 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên (Trực tự Phụng Hoàng thành phá hậu)
臨江仙(直自鳳凰城破後)

Tác giả: Chu Đôn Nho - 朱敦儒

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Mặc Am vào 09/03/2019 16:29

 

Nguyên tác

直自鳳凰城破後,
擘釵破鏡分飛。
天涯海角信音稀。
夢回遼海北,
魂斷玉關西。

月解重圓星解聚,
如何不見人歸。
今春還聽杜鵑啼。
年年看塞雁,
一十四番回。

Phiên âm

Trực tự Phụng Hoàng thành[1] phá hậu,
Phách thoa[2] phá kính[3] phân phi.
Thiên nhai hải giác tín âm hy.
Mộng hồi Liêu hải bắc,
Hồn đoạn Ngọc quan tây.

Nguyệt giải trùng viên tinh giải tụ,
Như hà bất kiến nhân quy.
Kim xuân hoàn thính đỗ quyên đề.
Niên niên khán tái nhạn,
Nhất thập tứ phiên hồi.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Từ buổi Phượng Hoàng thành thất thủ
Bẻ thoa đập kính chia nhau
Chân trời góc biển thấy tin đâu
Mộng bay về biển bắc
Tây ải Ngọc hồn sầu

Trăng khuyết lại tròn, sao vắng ngắt
Người xưa cách biệt bao lâu?
Đỗ quyên xuân tới vẫn kêu đau
Hằng năm trông cánh nhạn
Mười bốn lượt qua đầu
[3] Chỉ tích Từ Đức Ngôn thời Trần đập chiếc gương ra làm đôi, đưa cho vợ một nửa và hẹn ngày gặp lại.
[2] Chỉ tích Đường Huyền Tông bẻ thoa và tặng một nửa cho Dương Quý Phi. Tương truyền, sau khi Quý Phi mất, vua nhờ đạo sĩ lên mây tìm được nàng, nàng đưa đạo sĩ nửa chiếc thoa gửi lại vua.
[1] Phụng Hoàng thành tức Lạc Dương, quê hương của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đôn Nho » Lâm giang tiên (Trực tự Phụng Hoàng thành phá hậu)