07/07/2022 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức tích
憶昔

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2009 22:18

 

Nguyên tác

昔年曾向五陵遊,
子夜歌清月滿樓。
銀燭樹前長似晝,
露桃花里不知秋。
西園公子名無忌,
南國佳人號莫愁。
今日亂離俱是夢,
夕陽唯見水東流!

Phiên âm

Tích niên tằng hướng Ngũ Lăng[1] du,
Tử Dạ ca[2] thanh nguyệt mãn lâu.
Ngân chúc thụ tiền trường tự trú,
Lộ đào hoa lý bất tri thu.
Tây viên công tử danh Vô Kỵ[3],
Nam quốc giai nhân hiệu Mạc Sầu[4].
Kim nhật loạn ly câu thị mộng,
Tịch dương duy kiến thuỷ đông lưu!

Dịch nghĩa

Ngày xưa từng đến Ngũ Lăng du ngoạn,
Ca bài của Tử Dạ trên lầu tràn ngợp ánh trăng.
Đuốc bạc trước cây đốt sáng rực như ban ngày kéo dài,
Móc rơi trên hoa đào quên cả mùa thu.
Công tử ở vườn tây tên Vô Kỵ,
Giai nhân ở miền nam hiệu là Mạc Sâu.
Ngày nay loạn lạc, mọi thứ là mộng ảo,
Chiều tới chỉ ngắm sông chảy về phía đông.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngũ Lăng năm trước đến chơi lâu,
Tiếng hát đêm khuya nguyệt tỏ lầu.
Đuốc bạc ngoài cây ngày sáng mãi,
Móc đào dưới nụ biết thu đâu.
Chàng trai vườn cũ tên Vô Kị,
Người đẹp phương nam tự Mạc Sầu.
Loạn lạc bây giờ đời mộng ảo,
Về đông nước chảy nắng dầu dầu!
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Đất nơi có năm lăng tẩm của các vua Đường (trước Huyền Tông), nay trong huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.
[2] Các bài ca buồn của một người con gái đời Tấn tên là Tử Dạ làm ra.
[3] Con út của vua Chiêu Vương nước Nguỵ, được phong là Tín Lăng quân. Sau khi giúp bạn là Bình Nguyên quân giải vây được nước Triệu, ông ở lại nước Triệu với bạn. Mười năm sau, Tần đánh Nguỵ, ông trở về giúp Nguỵ chống Tần. Nhưng vua Nguỵ trúng kế ly gián vua Tần không tin dùng ông, ông chán nản rượu chè tới bệnh chết, nước Nguỵ bị Tần thôn tính.
[4] Tên một người con gái đẹp ở Thạch Thành (nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô) giỏi dân ca.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Ức tích