18/06/2024 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào Phi Khanh
嘲飛卿

Tác giả: Đoàn Thành Thức - 段成式

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 18:27

 

Nguyên tác

曾是當爐一個人,
入時裝束好腰身。
少年花蒂多芳思,
只向詩中寫取真。

Phiên âm

Tằng thị đương lô nhất cá nhân,
Nhập thì trang thúc hảo yêu thân.
Thiếu niên hoa đế đa phương tứ,
Chỉ hướng thi trung tả thủ chân.

Dịch nghĩa

Đã từng là một người nấu ăn ngon có tiếng,
Khi về nhà chồng không cần trang điểm vì thân hình thon gọn.
Trẻ đẹp như hoa, tròn như trái chín, nhiều thi tứ,
Chỉ còn biết làm thơ tả thực nét đẹp (của vợ mà quên bạn bè).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng có tài nấu ngon có tiếng
Đẹp sẵn rồi nên biếng điểm trang
Nhà thơ thi tứ ngổn ngang
Chỉ lo tả vợ, bạn vàng xá chi
Phi Khanh là tên chữ của Ôn Đình Quân, thi nhân cùng thời, để lại 9 quyển gồm 325 bài thơ. Bài này làm bỡn Ôn Đình Quân khi mới lấy vợ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thành Thức » Trào Phi Khanh