28/09/2020 02:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại giả vương, tiểu giả hầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:57

 

Đại giả vương, tiểu giả hầu,
Hai nơi cũng muốn bắc cầu hoà hai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đại giả vương, tiểu giả hầu