01/12/2022 15:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa nguyệt phỏng hữu
乘月訪友

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:40

 

Nguyên tác

山雲收晚白,
海月放新涼。
問友來無話,
看人意自長。
鍾聲下樓閣,
樹影出簾堂。
欲作還家夢,
相須夜自央。

Phiên âm

Sơn vân thâu vãn bạch,
Hải nguyệt phóng tân lương.
Vấn hữu lai vô thoại,
Khan nhân ý tự trường.
Chung thanh hạ lâu các,
Thụ ảnh xuất liêm đường.
Dục tác hoàn gia mộng,
Tương tu dạ tự ương.

Dịch nghĩa

Mây trên núi che mất ánh sáng
Trăng ngoài biển thổi làn gió mới rất mát mẻ.
Hỏi bạn mà không nói lời nào.
Nhìn người mà tư tưởng miên man.
Tiếng chén rượu vang xuống dưới lầu
Bóng cây ra ngoài ngôi nhà có treo rèm
Muốn mộng về cố hương
Nửa đêm cứ nằm chờ đợi mãi.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Mây núi che ánh sáng,
Gió lạnh theo trăng vàng.
Hỏi bạn mà không nói,
Ngắm bạn ý miên man.
Dưới lầu tiếng ly vang,
Ngoài rèm bóng cây chiếu.
Ta mơ về cố hương,
Trằn trọc suốt đêm trường.
Nguồn: Nguyễn Thiên Thụ, Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Thừa nguyệt phỏng hữu