14/08/2020 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi nào nhắn xuống nhắn lên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:07

 

Hồi nào nhắn xuống nhắn lên,
Bây giờ em đứng một bên anh không nhìn.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồi nào nhắn xuống nhắn lên