15/06/2021 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nàng tiên” ấy...

Tác giả: Xuân Miền - Đoàn Xuân Miền

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi XuanMienTPT vào 09/09/2009 10:46

 

Ở đời lắm cảnh xót thương thay
Khôn lớn, trưởng thành nỡ phủi tay
Nghĩa Mẹ như non sao chẳng nhớ
Công Cha tựa núi cũng không hay
Ông bà dạy dỗ vâng qua chuyện
Chú bác khuyên răn dạ lấy ngày
Bài bạc, rượu chè rồi nghiện hút
Cửa nhà, tài sản thảy đều bay.

Qúa nửa đời người vẫn trắng tay
Dáng hình tiều tuỵ, xác thân gầy
Vào tù chịu khó nhìn song cửa
Trong trại siêng năng gỡ lịch dày
Cha ốm, Mẹ đau ai phụng dưỡng
Vợ con non trẻ lệ nhoè cay
Bê tha, đen đỏ “nàng tiên” ấy
Dẫn đến ly tan, cảnh đoạ đày.
VT.23h45.T4.09.09.2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Miền » “Nàng tiên” ấy...