20/01/2022 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất danh

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/01/2009 02:37

 

Hải điểm đệ nhất danh bất trắc
Mi may đừng nhắc Vịnh Lông mày

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nhất danh