19/08/2022 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến tử lai chu trung tác
燕子來舟中作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 20:01

 

Nguyên tác

湖南為客動經春,
燕子銜泥兩度新。
舊入故園常識主,
如今社日遠看人。
可憐處處巢君室,
何異飄飄托此身。
暫語船檣還起去,
穿花落水益沾巾。

Phiên âm

Hồ Nam vi khách động kinh xuân,
Yến tử hàm nê lưỡng độ tân.
Cựu nhập cố viên thường thức chủ,
Như kim xã nhật viễn khan nhân.
Khả liên xứ xứ sào quân thất,
Hà dị phiêu phiêu thác thử thân.
Tạm ngữ thuyền tường hoàn khởi khứ,
Xuyên hoa lạc thuỷ ích triêm cân.

Dịch nghĩa

Đã là khách đất Hồ Nam trải qua mùa xuân,
Chim én ngậm bùn đã hai lần rồi.
Vườn cũ chim én lại vào nên quen với chủ nhân,
Vào lúc ngày lành như hôm nay thấy người từ xa tới.
Ta thương cho chim nơi nơi tìm chỗ làm tổ,
Đâu có khác gì đời ta lênh đênh gửi cái thân tàn này.
Tạm đậu trên cột buồm đừng bỏ đi,
Thuyền chui trong đám hoa, sát mặt nước càng làm ướt khăn thêm.

Bản dịch của Hải Đà

Nấn ná Hồ Nam trải mấy xuân
Bùn đen chim én ngậm hai lần
Chủ nhân vườn cũ chim quen lối
Viễn khách ngày lành bước đến thăm
Vất vả thương chim tìm chỗ trú
Long đong xót lão gửi thân tàn
Buồm cao lần lữa chim nương náu
Thuyền lẫn trong hoa nước đẫm khăn.
Bài này được làm năm 770 khi Đỗ Phủ đi từ Nhạc Dương đến Đàm Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Yến tử lai chu trung tác