26/01/2022 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần kỳ 2
點絳脣其二

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 17:44

 

Nguyên tác

蹴罷秋千,
起來慵整纖纖手。
露濃花瘦,
薄汗輕衣透。

見有人來,
蔑剗金釵溜。
和羞走,
倚門回首,
卻把青梅嗅。

Phiên âm

Súc bãi thu thiên,
Khởi lai dung chỉnh tiêm tiêm thủ.
Lộ nùng hoa sấu,
Bạc hãn khinh y thấu.

Kiến hữu nhân lai,
Miệt sạn kim thoa lưu.
Hoà tu tẩu,
Ỷ môn hồi thủ,
Khước bả thanh mai khứu.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Thôi đạp bàn đu
Đứng đờ lười vuốt tay thon nhỏ
Sương đầm hoa võ
Áo thấm mồ hôi rỏ

Thấy có người vào
Thoa tuột giầy để hở
Chừng mắc cỡ
Chạy về quay cổ
Lại ngửi thanh mai ngó
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Điểm giáng thần kỳ 2