20/07/2024 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử kỳ 45 - Tôn phu nhân
詠史其四十五-孫夫人

Tác giả: Liên Hoành - 連橫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 15:27

 

Nguyên tác

劍影橫綃帳,
燈光掩畫樓。
吳宮深似海,
夜夜夢荊州。

Phiên âm

Kiếm ảnh hoành tiêu trướng,
Đăng quang yểm hoạ lâu.
Ngô cung thâm tự hải,
Dạ dạ mộng Kinh Châu[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bóng kiếm dọc ngang màn trướng,
Ánh đèn phủ choáng khắp lầu.
Cung Ngô kín sâu như biển,
Đêm đêm mộng đến Kinh Châu.
Tôn phu nhân là, em Tôn Quyền, vợ Lưu Bị, quê Phú Xuân (Hàng Châu, Chiết Giang), thích võ nghệ, thị tì hàng trăm người tập võ múa kiếm khiến Lưu Bị sợ hãi. Không biết tên thật của nàng là gì, nhưng tiểu thuyết, kịch sau nầy đặt tên là Tôn Thượng Hương 孫尚香. Khi nghe tin Lưu Bị đánh Ngô thua (trúng kế Lục Tốn, doanh trại quân Thục bị đốt hết), về đến thành Bạch Đế thì chết, Tôn phu nhân xin phép mẹ ra bờ sông làm lễ tế Lưu Bị rồi trầm mình xuống sông tự tử.

[1] Khi ấy Lưu Bị đóng tại Kinh Châu và Tôn phu nhân đã về lại đất Ngô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liên Hoành » Vịnh sử kỳ 45 - Tôn phu nhân