06/12/2022 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian (II)

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:19

 

Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngắt

Đoàn Phú Tứ

"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non?"
Sông bao nhiêu tuổi còn son?
Đầy vơi con sóng bồn chồn trẻ trung!

Thời gian ly hợp, tao phùng
Bão giông mấy độ ta cùng sẻ chia...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Thời gian (II)