13/04/2021 17:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc thi
讀詩

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2014 18:29

 

Nguyên tác

混跡風塵裡,
院深長閉扃。
養我守拙心,
曠若遠世形。
寂寞子雲居,
空床老一經。
展轉我所思,
如醉復如醒。
念善賦桑扈,
懷賢歌濕苓。
千載誰嗣音,
慨欲望典型。
日入群動息,
天高夜寞寞。
下有不眠人,
上有欲落星。
雞栖蔚婆娑,
孤蘭暗其馨。
聊為空外音,
幽響欲誰聽。

Phiên âm

Hỗn tích phong trần lý,
Viện thâm trường bế quynh.
Dưỡng ngã thủ chuyết tâm,
Khoáng nhược viễn thế hình.
Tịch mịch Tử Vân[1] cư,
Không sàng lão nhất kinh.
Triển chuyển ngã sở tứ,
Như tuý phục như tinh.
Niệm thiện phú "Tang hỗ[2]",
Hoài hiền ca "Thấp linh[3]".
Thiên tải thuỳ tự âm,
Khái dục vọng điển hình.
Nhật nhập quần động tức,
Thiên cao dạ mịch mịch.
Hạ hữu bất miên nhân,
Thượng hữu dục lạc tinh.
Kê thê uý bà sa,
Cô lan ám kỳ hinh.
Liêu vị không ngoại âm,
U hưởng dục thuỳ thinh.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Lẩn mình trong đám trần ai
Căn nhà sâu thẳm cổng ngoài cài then
Giữ niềm khờ vụng đã quen
Chiếc thân phóng khoáng nhường quên việc đời
"Thảo huyền" ở rảnh một nơi
Chiếc giường, già vẫn không rời quyển kinh
Nỗi lòng trằn trọc thâu canh
Vẩn vơ nào biết rằng mình tỉnh say?
Kìa thơ "Tang hỗ" mến tài
"Thấp linh" câu vịnh nhớ người hiền nhân
Nghìn năm ai đã nối vần?
Trông gương người trước bội phần ước mơ
Ác chìm bốn mặt như tờ
Trời cao, đêm cũng mịt mờ trôi qua
Dưới thì không ngủ có ta
Trên thì sao sáng lững lờ muốn rơi
Những loài bồ kết tốt tươi
Chồi lan hiu quạnh ai người biết hương?
Ngoài trời ta hãy ngâm vang
Tiếng ngân trong tối liệu chừng ai nghe?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức Dương Hùng (53-18 tr.CN) đời Đông Hán, có làm một cái nhà riêng để thảo kinh "Thái huyền", gọi là Thảo huyền trạch.
[2] Một thiên trong phần "Tiểu nhã", là thơ đọc trong yến tiệc, thiên tử nhắc tới công lao của chư hầu, mong cho được hưởng phúc lâu dài.
[3] Một chương trong thơ "Giản hề" thuộc phần "Bội phong", đại ý nói người hiền nhớ tiếc vua nhà Tây Chu biết dùng người có tài đức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Độc thi