16/08/2020 01:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi ra gặp bạn giữa đường

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2015 09:18

 

Đi ra gặp bạn giữa đường,
Cùng bằng tiến sĩ trong trường mới ra.
Khảo dị:
Ra đi mà gặp bạn vàng,
Cũng bằng tiến sĩ đậu tràng mới ra.
Vừa ra gặp bạn giữa đường,
Cũng bằng tiến sĩ trong trường bước ra.
Vừa ra gặp bạn giữa đường,
Cũng bằng tiến sĩ trong trường đi ra.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi ra gặp bạn giữa đường