30/01/2023 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CXXVIII (Rõ ràng những bí mật hơn)
CXXVIII (Le secret est plus évident)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/10/2022 10:29

 

Nguyên tác

Le secret est plus évident
Que ce qui s’affirme et s’éploie;
Le sourire errant sur les dents
Est plus exultant que la joie.

— Clairvoyance pleine d’égards
Dont on couve une âme pâmée!
C’est quand ta paupière est fermée
Que je possède ton regard…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Rõ ràng những bí mật hơn
Không cho phủ nhận và còn mở toang;
Nụ cười thơ thẩn trên răng
Mừng vui hớn hở còn hơn vui mừng.

- Tầm nhìn bao quát mênh mông
Với ai ấp ủ tâm hồn ngất ngây!
Là khi mắt khép mi cài
Rằng em sở hữu mắt say anh kìa...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CXXVIII (Rõ ràng những bí mật hơn)